آفرهای تورهای خارجی – 24 شهریور 97

Mahta Seir:
آفر های باورنکردنی تور های #مهتاسیر

شنبه 24 شهریور ماه 1397

آفر تورهای بی نظیر خارجی

#توراستانبول 2690 تومان
#تورآنتالیا 2690 تومان
#تورازمیر 3490 تومان
#مارماریس 4.690تومان
#بدروم 3.690تومان
#تورباکو 2.990 تومان
#تورکوش_آداسی 2.990 تومان
#تورتایلند 4.490 تومان
#تورمالزی 3.890 تومان
#تورهای ترکیبی ترکیه 4.900 تومان

مهتا سیر ایرانیان 88473040 021
0930 – 4040979

تورهای لحظه آخری مرتبط