آفرهای تورهای خارجی – 31 شهریور 97

Mahta Seir:
آفر های باورنکردنی تور های #مهتاسیر

شنبه 31 شهریور ماه 1397

آفر تورهای بی نظیر خارجی مهر ماه

#توراستانبول 2390 تومان
#تورآنتالیا 5 , 6 مهر 2890 تومان
#تورازمیر 5 , 6 مهر 3690 تومان
#مارماریس 6 مهر 4.590تومان
#بدروم 6 مهر 3.690تومان
#تورکوش_آداسی 2.690 تومان
#تورتایلند 5.290 تومان
#تورمالزی 3.990 تومان
#تورهای ترکیبی ترکیه 4.790 تومان

مهتا سیر ایرانیان 88473040 021
0930 – 4040979

تورهای لحظه آخری مرتبط