آفر تور آنتالیا 6 شب و 7 روز ویژه 13 تیر 98

آفر تور آنتالیا
6شب پرواز ایران ایر
ویژه 13 تیرماه
فرودگاه اسپارتا

LARA PALACE 3*B.B…. 2.770
HIMEROS LIFE 4*ALL…. 3.690
ARMIR PALACE 4*ALL…. 4.330
ARMIR RESORT 5*ALL…. 5.370
RESORT SIDE 5*ALL….5.990
THRONE SEAGATE 5*UALL….5.990
TURKIZ RESORT 5*UALL… 6.230
TRANSATLANTIK 5*UALL… 6.480
ORANGE COUNTRY RESORT BELEK 5*UALL…6.990
LARA FAMILY CLUB 5*UALL…7.420

08337201548
08337201549

تورهای لحظه آخری مرتبط