آفر تور ارمنستان 3 شب و 4 روز ویژه 24 شهریور 98

آفر ویژه ارمنستان

3 شب و 4 روزه

پرواز ایرارمنیا

حرکت 24 شهریور

ساعت رفت 12:30
ساعت برگشت 09:00

baxos 2* 3690

bella 3* 3690

aquatek 4* 4220

silachi 3* 3990

diamond 4* 4250

best western 4* 4790

radisson blu 5* 5790

در صورت درخواست هتل های دیگر با کانتر مربوطه چک شود

0173852
01732539497
01732539402

تورهای لحظه آخری مرتبط