آفر تور استانبول ویژه 9 مهر 97، 3 شب و 4 روز

نرخ تكرار نشدني
تور استانبول ٣ شب و ٤ روز
رفت ٩ مهر
برگشت ١٢ مهر
٣ شب و ٤ روز اقامت

hotel 3 2.990.000
واقع در تكسيم

@arameshsafar021
09301266441
02154034000

تورهای لحظه آخری مرتبط