آفر تور استانبول 3 شب و 4 روز ویژه 13 مهر 98

آفر تور استانبول ویژه 13 مهر

3شب و4 روز

پرواز آسمان

3*SABENA 3405
3*GRAND MILAN 3405
3*GOLDEN PERA 3520
3*ISTANBURG EFES 3430
4*DORA 3565
4*WITE MONARCH 3520
4*NOVA PLAZA CRYSTAL 4175
5*DEDEMAN 4110
5*SURMELI 4110

0173852
01732539497
01732539402

تورهای لحظه آخری مرتبط