آفر تور استانبول ۳ شب و ۴ روز ویژه ۱۹ مهر ۹۸

آفر تور استانبول

۳ شب و ۴ روز

تاریخ رفت : ۱۹ مهرماه

۳*monarch 2990
۳* grand aksu va yuvam 3260
۳*herton nisantasi va gorur va art hotel 3300
۳* birol taxim 3370
۳* arach taxim va merwano taxim 3270
۳*monopol bristol taxim va efes taxim 3390
۳*yonca taxim 3380
۳*neva flat va beygolu house taxim 3420
۳*paradise taxim 3420
۳*top cuento taxim / NEW CITY/all inn 3700
۴*golden hill 3670
۴*ottoman city 3480
۴*the cityport 3550
۴* beyzassuit taxim 3650
۴* icon 3650
۴* white monarch 3440
۴*cumbali plaza 3520
۴*napolyon taxim 3800
۴*kervansaray va city center taxim 3800
۴*grand STAR taxim 3800
۴*crystal taxim 4.170

۰۱۷۳۸۵۲
۰۱۷۳۲۵۳۹۴۹۷
۰۱۷۳۲۵۳۹۴۰۲

تورهای لحظه آخری مرتبط