آفر تور استانبول ۳ شب و ۴ روز ویژه ۲۳ شهریور ۹۸

آفر تور استانبول ویژه ۲۳ شهریور

پرواز آسمان

۳شب و ۴ روز

۳*ISTANBURG EFES 5255
۳*GOLDEN PERA 5400
۴*CUMBALI 5455
۴*ICON 5630
۴*KERVAN SARAY 5720
۴*GRAND STAR 5980
۴*AVANTGARD 6620
۴*GRAND OZTANIC 6620

۰۱۷۳۸۵۲
۰۱۷۳۲۵۳۹۴۹۷
۰۱۷۳۲۵۳۹۴۰۲

تورهای لحظه آخری مرتبط