آفر تور استانبول 3 شب و 4 روز ویژه 23 شهریور 98

آفر تور استانبول ویژه 23 شهریور

پرواز آسمان

3شب و 4 روز

3*ISTANBURG EFES 5255
3*GOLDEN PERA 5400
4*CUMBALI 5455
4*ICON 5630
4*KERVAN SARAY 5720
4*GRAND STAR 5980
4*AVANTGARD 6620
4*GRAND OZTANIC 6620

0173852
01732539497
01732539402

تورهای لحظه آخری مرتبط