آفر تور تفلیس 3 شب و 4 روز ویژه 8 و 9 تیر 98

آفر ویژه تور تفلیس
3شب و 4 روز
ویژه 8 و 9 تیر
ترانسفر رفت و برگشت ، بیمه

3*
IVERTUBANI = 1860
HOTEL 125 = 1940
POLO = 1940
DALIDA = 1940
2005 = 1940

4*
VALERIA = 2110
7STAR = 2320
MOJO= 2380
GURU = 2430
HORIZONT = 2430
GNG = 2430
TOSCANO = 2490
BETLEM = 2590
VEDZISI = 2620
PRIMAVERA = 2470
COLOMBI = 2760
GEORGIAN HOLIDAY = 2790
RED LINE = 3010
GREEN QUEEN = 2970

02166538061

 

 

تورهای لحظه آخری مرتبط