آفر تور تفلیس 3 شب و 4 روز ویژه 9 و 10 تیر 98

آفر ویژه تور تفلیس
3شب و 4 روز
ویژه 9 و 10 تیر
ترانسفر رفت و برگشت ، بیمه

3*
IVERTUBANI = 1940
HOTEL 125 = 1920
LIKE = 2010
POLO = 2010
DALIDA = 1990
EURASIA = 2050
GEORGIAN VAKE = 2130
EUROPA = 2270
DEJAVU = 2270
COLOSSEO = 2370

4*
ROYAL SKY = 2250
VALERIA = 2190
7STAR = 2390
GURU = 2390
MOJO = 2390
LIEL = 2490
GNG = 2510
BETLEM = 2680
TOSCANO = 2680
PRIMAVERA = 2710
COLOMBI = 2710
LPLAZA = 2820
GEORGIAN HOLIDAY = 3020
GREEN QUEEN = 3080

02166538061

تورهای لحظه آخری مرتبط