آفر تور هوایی مشهد ویژه تعطیلات خرداد 98

آفر تور مشهد هوايي

ويژه تعطيلات خرداد
هتل پرستاره ٢ تاپ
صبحانه و نهار و شام

١٣ به ١٦ خرداد – ٤ روزه – ٩٤٠.٠٠٠ تومان

١٤ به ١٧ خرداد – ٤ روزه – ١.٤٨٠.٠٠٠ تومان

١٥ به ١٨ خرداد – ٤ روزه – ١.١٧٠.٠٠٠ تومان

هتل سارينا ٤ با صبحانه و نهار و شام
١٢ به ١٤ خرداد و ١٨به٢٠ خرداد
٧٥٠.٠٠٠ تومان

٠٢١٥٤٣٤٠٠٠-داخلي١٠٢
٠٩٣٠١٢٦٦٤٤١ خانم علايي

تورهای لحظه آخری مرتبط