آفر تور هوایی و زمینی مشهد مقدس ویژه 16 تیر 98

آفر ویژه تور مشهد 16 تا 18 تیرماه

هوایی و زمینی

هتل سعدی 2*
زمینی 320
هوایی 750

هتل تاج 1*
زمینی 342
هوایی 770

اسپینو
زمینی 370
هوایی 800

هاترا 3*
زمینی 470
هوایی 900

کارن 3*
زمینی 480
هوایی 910

عماد 4*
زمینی 470
هوایی 900

تارا 4*
زمینی 550
هوایی 980

پارسیس 5*
زمینی 520
هوایی 945

سی نور 5*
زمینی 610
هوایی 1025

تورهای لحظه آخری مرتبط