آفر تور کیش 2 و 3 شب ویژه 10 آبان 98

آفــر تور کیش

ورود 10 آبان

هتل ستاره گراند
2 شب » 670.000 تومان
3 شب » 745.000 تومان

هتل ستاره لیلیوم
2 شب » 770.000 تومان
3 شب » 895.000 تومان

هتل ستاره شایگان
2 شب » 820.000 تومان
3 شب » 970.000 تومان

ظرفیت محدود

02195118765
02177244851-3

تورهای لحظه آخری مرتبط