آفر تور کیش ۲ و ۳ شب ویژه ۱۴ مهر ۹۸

آفــر تور کیش

ورود ۱۴ مهر

پرواز کیش ایر

هتل ستاره کوروش
۲ شب|۳ روز
۲تخته » ۷۳۰٫۰۰۰ تومان
۳تخته » ۶۹۹٫۰۰۰ تومان

۳ شب|۴ روز
۲تخته » ۸۴۰٫۰۰۰ تومان
۳تخته » ۷۹۰٫۰۰۰ تومان

خدمات کامل
ظرفیت محدود

۰۲۱۹۵۱۱۸۷۶۵
۰۲۱۷۷۲۴۴۸۵۱-۳

تورهای لحظه آخری مرتبط