آفر تور کیش ۲ و ۳ شب ویژه ۱۸ مهر ۹۸

آفــر تور کیش

ورود ۱۸ مهر

پرواز کیش ایر

هتل ستاره کوروش
۲ شب|۳ روز
۲تخته » ۸۱۰٫۰۰۰ تومان
۳تخته » ۷۹۵٫۰۰۰ تومان

۳ شب|۴ روز
۲تخته » ۹۳۵٫۰۰۰ تومان
۳تخته » ۸۹۹٫۰۰۰ تومان

خدمات کامل
ظرفیت محدود

۰۲۱۹۵۱۱۸۷۶۵
۰۲۱۷۷۲۴۴۸۵۱-۳

تورهای لحظه آخری مرتبط