آفر تور کیش 2 و 3 شب ویژه 2 و 3 اردیبهشت 98

آفــر #ویژه تور کیش

هتل ستاره
ورود 2 اردیبهشت
2شب » 840.000 تومان
3شب » 999.000 تومان

ورود 3 اردیبهشت
2شب » 899.000 تومان
3شب » 1.210.000 تومان

هتل ستاره
ورود 2 اردیبهشت
2شب » 635.000 تومان
3شب » 699.000 تومان

ورود 3 اردیبهشت
2شب » 645.000 تومان
3شب » 830.000 تومان

خدمات کامل
ظرفیت محدود

02195118765
02177244851-3
@BNA_travel

تورهای لحظه آخری مرتبط