آفر تور کیش ۳ شب و ۴ روز ویژه ۱۴ و ۱۵ مهر ۹۸

آفــر ویژه تور کیش

۳ شب|۴ روز

ورود ۱۴, ۱۵ مهر

هتل ستاره لیلیوم
۱۵ مهر » ۷۴۵٫۰۰۰ تومان

هتل ستاره شایگان
۱۴ مهر » ۶۹۹٫۰۰۰ تومان
۱۵ مهر » ۷۹۹٫۰۰۰ تومان

ظرفیت محدود

۰۲۱۹۵۱۱۸۷۶۵
۰۲۱۷۷۲۴۴۸۵۱-۳

تورهای لحظه آخری مرتبط