آفر لحظه آخری قشم 3 شب و 4 روز ویژه 5 آبان 97

آفر لحظه آخری تور قشم 3 شب و 4 روز ویژه 5 آبان
پرواز معراج

هتل *2 دیپلمات 645.000
هتل *2 نخل زرین 685.000
هتل *3 سان سیتی 705.000
هتل *3 ریحان 735.000
هتل *4 خلیج فارس 840.000
هتل *4 آتامان 900.000

برای اطلاعات بیشتر با آژانس افق بال فرشتگان تماس بگیرید.

09907332831 داخلی

02175035000
02126232819

@tourgasht

https://goo.gl/KFzy3s

تورهای لحظه آخری مرتبط