آفر ویژه کیش 3 شب و 4 روز – 9 مهر 97

آفر ویژه کیش

سه شب و چهار روز
هتل چهار ستاره

ترانسفر
صبحانه
گشت جزیره
تخفیف مجموعه های هایلند
عکس

دو تخته ۵۹۵ تومان
سه تخته ۵۸۰ تومان
چهار تخته ۵۷۰ تومان

02634427842
02634206110
@kahargasht

تورهای لحظه آخری مرتبط