تورهای مرداد 1397

نرخ تورهای مرداد ماه

آفرهای استثنایی آژانس مهتا سیر ایرانیان
تفلیس 1.690
استانبول 2.490
آنتالیا 2.490
کوش آداسی 2.590
تفلیس+باتومی 3.150
ازمیر 3.190
ازمیر+کوش آداسی 4.290
استانبول+آنتالیا 4.590
بلغارستان 5.300
مالزی4.390
کیش 595
قشم 590
مشهد 640

02188473040

تورهای لحظه آخری مرتبط