تور آنتالیا ویژه 11 مهر 97، 6 شب

آنتالیا ایران ایر

:: تور 6شب تاریخ 11 مهر ماه
:: ایرباس مدرن 330 ایران ایر

3* ATTALA BB :::::::::::::::::: 2590
4* HIMEROS LIFE ::::::::::::: 2890
4* HIMEROS BEACH :::::::: 2890
4* CENDER :::::::::::::::::::::::::: 3590
LARA HADRUANUS :::::::::: 3590
4* NAZAR BEACH :::::::::::::: 3590
ARMAS GUL BEACH :::::::::: 3990
MAYA WORLD BELEK ::::::: 4190
PALMET RESORT KIRIS :::: 5190
PALMET TURKIZ ::::::::::::::::5190
DAIMA BIZ :::::::::::::::::::::::::::: 6190
ORANGE COUNTY::::::::::::::: 6990
AMARA PRESTIGE :::::::::::::::: 6490
CRYSTAL PARAISO ::::::::::::::: 6590
LARA FAMILY ::::::::::::::::::::::: 7190
KREMLIN :::::::::::::::::::::::::::::::::: 8490
RIXOS DOWNTOWN :::::::::::: 8490
GRANADA LUXURY :::::::::::: 8590

02188693410
شهرفرنگ اريا ٠٢١٩٦٦٦٨٨٦٦

@lasttours1

تورهای لحظه آخری مرتبط