تور آنتالیا 6 شب و 7 روز ویژه 11 مهر 98

تور آنتالیا

6 شب و 7 روز

ویژه 11 مهر

ساعت رفت: 23:00
ساعت برگشت:02:15

3*LARA PALACE (ALL) 3230
4*HIMEROS BEACH (ALL) 3300
4*ARMIR PLACE (ALL) 3720
5*LARA FAMILY CLUB (UALL) 5970
5*RAMADA RESORT LARA (UALL) 6330
5*ORANGE COUNTYBELEK (UALL) 7280
5*CRYSTAL WATERWORLD (UALL) 7070
5*ORANGE COUNTY KEMER (UALL) 8270

0173852
01732539497
01732539402

 

 

 

تورهای لحظه آخری مرتبط