تور آنتالیا 6 شب و 7 روز ویژه 18 مهر 98

تور آنتالیا ویژه 18 مهر

6 شب و 7 روز

ساعت رفت: 23:00
ساعت برگشت:02:15

3*LARA PALACE (ALL) 3390
4*HIMEROS BEACH (ALL) 3600
5*LARA FAMILY CLUB (UALL) 6120
5*ORANGE COUNTYBELEK (UALL) 6740
5*CRYSTAL WATERWORLD (UALL) 6570
5*ORANGE COUNTY KEMER (UALL) 6885

0173852
01732539497
01732539402

 

تورهای لحظه آخری مرتبط