تور آنتالیا 6 شب و 7 روز ویژه 23 مرداد 98

تور آنتالیا
6 شب و 7 روز
با پرواز قشم ایر

ویژه 23 مرداد

LARA PALACE 3* ALL 4720
HERAKLES HOTEL 3*ALL 5560
RIOS BEACH 4* ALL 5860
LARA PARK CENDER 4* 6530
NAZAR BEACH 4* ALL 6610
LARISSA VISTA 5* ALL 7270
ARMIR RESORT 5* ALL 7410
TRANS ATLANTIK 5* UALL 7730
RAMDA RESORT SIDE 5* UALL 8150
WHITE LYLIUM 58 UALL 8500

021-44447840 – 021-44447830
09368588809

 

تورهای لحظه آخری مرتبط