تور بدروم 8 شهریور

تور بدروم ویژه 8 شهریور
6 شب و 7 روز
پرواز ایران ایر

6 nights
22:00
01:00
16aug-24 aug

tenda 3*all 4.650.000

rosso verda 4*all 4.450.000

green beach resort 5*all 6.490.000

isis hotel 5*uall 7.540.000

labranda bodrum 5*uall 7.300.000

royal asarlik beach 5*uall 8.270.000

labranda tmt 5* uall 7.950.000

yasmin 5*uall 7.870.000

ersan resort 5* all 9.590.000
اژانس شهر فرنگ
96 66 88 66
88 69 34 10

تورهای لحظه آخری مرتبط