تور تفلیس ۳ شب و ۴ روز ویژه ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ مهر ۹۸

تور تفلیس

۳ شب و ۴ روز

ویژه ۱۰ ,۱۱ , ۱۲ مهر

۳*LIKE 1990
۳* POLO 2135
۳*DALIDA 2135
۴*GNG 2535
۴*VILTON 2770
۴*SKY GEORGIA 2420
۴*COLOMBI 2770
۴*AMERI 3280
۴*HOLIDAY INN 4095
۵*BILTMORE 5230

۰۱۷۳۸۵۲
۰۱۷۳۲۵۳۹۴۹۷
۰۱۷۳۲۵۳۹۴۰۲

 

تورهای لحظه آخری مرتبط