تور روسیه ۱۸ و ۱۹ و ۲۵ و ۲۶ مرداد

_تور روسیه ظرفیت محدود
_مسکو سنت پترزبرگ ۲۰ درصد تخفیف
_تاریخ ۱۸ و ۱۹ و ۲۵ و ۲۶ مرداد
_فقط ۷/۳۰۰/۰۰۰
_پرواز ایر فلوت
_ نقد و اقساط ویژه تهران

ابرش پرواز :
۰۲۱۸۸۱۴۷۲۱۸