تور ریلی جزیره قشم ویژه ۱۹ شهریور ۹۸

تور ریلی جزیره زیبای قشم

تاریخ حرکت: ۱۹شهریور

تاریخ برگشت: ۲۲شهریور

دو سر قطار

به همراه گشت جنوبی جزیره و لنج سواری در خلیج فارس
هتل رویال ۵۸۹ پیشنهاد ویژه
هتل آرکا ۵۹۹
هتل کیمیا ۶۲۹

خدمات :صبحانه/ترانسفر رفت و برگشت /گشت جنوبی جزیره(غار خربس،جزایر ناز،دره ستاره ها و صنایع دستی)

۰۲۱۶۶۳۵۴۵۴۶
۰۹۰۵۸۰۶۰۴۹۷

تورهای لحظه آخری مرتبط