تور ریلی مشهد 2 و 6 شب ویژه مرداد 98

تورهای قطار مشهد ویژه مراد ماه

2شب و 3 روز اقامت در هتل با صبحانه،نهار و شام
شروع نرخ: 450/000 تومان
6 شب و 7 روز اقامت در هتل با صبحانه،نهار و شام
شروع نرخ: 730/000 تومان
ظرفیت محدود

083 37201549 37201548

تورهای لحظه آخری مرتبط