تور ریلی مشهد 3 شب و 4 روز ویژه 25 تیر 98

تور زمینی مشهد با قطار

تاریخ ۲۵تیر ۴روزه

هتل زیتون
۲تخته: ۵۸۴/۰۰۰
۳تخته: ۵۸۴/۰۰۰
۴تخته: ۵۸۴/۰۰۰

هتل کوثر
۲تخته: ۶۶۲/۰۰۰
۳تخته: ۶۴۲/۰۰۰
۴تخته: ۶۵۴/۰۰۰

هتل نیما
۲تخته: ۷۸۰/۰۰۰
۳تخته: ۷۷۵/۰۰۰
۴تخته: ۷۷۵/۰۰۰

هتل پارمیدا
۲تخته: ۸۵۶/۰۰۰
۳تخته: ۸۵۰/۰۰۰
۴تخته: ۸۴۰/۰۰۰

هتل ابریشم
۲تخته: ۸۹۰/۰۰۰
۳تخته: ۸۶۰/۰۰۰
۴تخته: ۸۵۵/۰۰۰

02175905000

تورهای لحظه آخری مرتبط