تور قبرس تابستان97

آفر تور قبرس اروپائی(لارناکا)
نرخ ویژه تابستان 97
7 شب و 8 روز
پرواز قشم ایر
شروع نرخ از 5.490.000 تومان
026-34458560
0937-1624695