تور مشهد ویژه 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 مرداد 98

تور مشهد

۹۸/۵/۱۰ ۱/۱۴۰/۰۰۰

۹۸/۵/۱۱ ۱/۰۱۵/۰۰۰

۹۸/۵/۱۲ ۱/۰۱۰/۰۰۰

۹۸/۵/۱۳ ۱/۱۳۰/۰۰۰

۹۸/۵/۱۴ ۱/۱۳۰/۰۰۰

۹۸/۵/۱۵ ۱/۰۲۵/۰۰۰

خدمات: پرواز رفت وبرگشت.اقامت هتل باصبحانه ناهار شام.استقبال فرودگاهی وسرویس رایگان به حرم

۰۸۳۳۸۳۹۸۹۰۵
۰۸۳۳۸۳۹۷۹۵۷

تورهای لحظه آخری مرتبط