تور مشهد 2 شب و 3 روز ویژه نوروز 97

تور وی آی پی مشهد ویژه نوروز

خدمات :رفت و برگشت با قطار ۵ستاره فدک .۲شب و ۳ روز اقامت در هتل ۳ستاره تاپ ملیسا
ترانسفر رفت و برگشت
سرویس به حرم

۱۲/۲۷ = ۸۹۵هزار تومان
۱۲/۲۸ = ۱۰۵۰تومان بیزینس قطار
۱۲/۲۹ = ۷۸۰تومان
۰۱/۰۱ =۷۸۰تومان
۰۱/۰۲ = ۸۹۵تومان
۰۱/۰۳= ۷۳۰تومان
۰۱/۰۴ = ۵۵۰تومان

محدود

۰۲۱۵۴۰۳۴۰۰۰
۰۹۳۸۴۰۳۷۷۴۳
اتابکی داخلی ۱۰۴
@arameshsafar

تورهای لحظه آخری مرتبط