تور مشهد ۲ شب و ۳ روز ویژه ۱۴ شهریور ۹۸

تور مشهد ۲ سمت قطار ظرفیت خیلی محدود

۱۴ شهریور رفت

۱۷ شهریور برگشت

اقامت درهتل با صبحانه،نهار،شام

۲ شب و ۳روز

شروع نرخ:۴۹۵/۰۰۰تومان

ویزه شهریور ماه

۰۸۳۳۷۲۰۱۵۴۸
۰۸۳۳۷۲۰۱۵۴۹

تورهای لحظه آخری مرتبط