تور مشهد ۳ شب و ۴ روز ویژه ۱۴ شهریور ۹۸

تور مشهد ویژه ۱۴شهریور ماه

اقامت ۳شب و۴روز

۱۴شهریور ماه رفت ساعت ۱۰:۴۵

۱۷شهریور ماه برگشت ساعت ۲۱:۰۰

خدمات: پرواز رفت وبرگشت.اقامت هتل باصبحانه ناهارشام.استقبال فرودگاهی وسرویس رایگان به حرم

شروع قیمت ۸۷۵/۰۰۰تومان

۰۸۳۳۸۳۹۸۹۰۵
۰۸۳۳۸۳۹۷۹۵۷

تورهای لحظه آخری مرتبط