تور مشهد ۳ شب و ۴ روز ویژه ۲۱ شهریور ۹۸

تور مشهد ویژه ۲۱شهریور ماه

اقامت ۳شب و۴روز

۲۱شهریور ماه رفت ساعت ۱۰:۴۵

۲۴شهریور ماه برگشت ساعت۲۱:۰۰

خدمات: پرواز رفت وبرگشت.اقامت هتل باصبحانه ناهار شام.استقبال فرودگاهی وسرویس رایگان به حرم

شروع قیمت ۱/۴۴۰/۰۰۰تومان

۰۸۳۳۸۳۹۸۹۰۵
۰۸۳۳۸۳۹۷۹۵۷

تورهای لحظه آخری مرتبط