تور مشهد 3 شب و 4 روز ویژه 7 آبان 98

تور مشهد 7 آبان ماه

اقامت 3 شب و 4 روز

خدمات: پرواز رفت وبرگشت.اقامت هتل باصبحانه ناهار شام.استقبال فرودگاهی وسرویس رایگان به حرم

شروع قیمت 1/120/000تومان

08338398905
08338397957

تورهای لحظه آخری مرتبط