تور مشهد 4 شب و 5 روز ـ 17 شهریور ویژه ایام عاشورا

تور مشهد ویژه ایام عاشورا

اقامت ۴شب و۵روز

۱۷شهریورماه رفت ساعت ۲۳:۴۵

۲۱شهریورماه برگشت ساعت ۲۰:۴۵

خدمات: پرواز رفت وبرگشت.اقامت هتل باصبحانه ناهارشام.استقبال فرودگاهی سرویس رایگان به حرم

شروع قیمت ۹۸۵/۰۰۰تومان

۰۸۳۳۸۳۹۸۹۰۵
۰۸۳۳۸۳۹۷۹۵۷

تورهای لحظه آخری مرتبط