تور های مرداد و شهریور 1397

با تور های متنوع داخلی و خارجی متین گشت همراه باشید

خارجی

بلغارستان 7 شب 25 و 26 مرداد 5300 تومان
لیماسول 7 شب مرداد 7090 تومان
لبنان 4 شب شهریور 3620 تومان
زمینی ارمنستان 2 شب مرداد 950 تومان
آنتالیا 6 شب 19 مرداد 2930 تومان

برای دریافت دهها آفر استثنایی دیگر
با ما تماس بگیرید

021-88971646 متین گشت

تورهای لحظه آخری مرتبط