تور های 19 مرداد 1397

قصرشایان رویایی:
آفرهای 19 مرداد ماه آژانس قصر شایان

کیش 560.000 تومان
(3شب از 22 تا 25 مرداد – کیش ایر )
قشم 570.000 تومان
(3 شب از 20 تا 23 مرداد – زاگرس)
مشهد 630.000 تومان
(3 شب از 1 تا 4 شهریور -زاگرس)

توجه آفرهای مذکور تنها تا پایان وقت اداری( 11:00 تا 14:00 ) 19 مرداد ماه 97 اعتبار دارد

تورهای لحظه آخری مرتبط