تور هوایی اصفهان 3 شب و 4 روز ویژه 8 تیر 98

تور هوایی اصفهان

تاریخ ۸تیر ۳شب

هتل پارت اصفهان۳*:1/085/000
هتل ملل اصفهان۳*:1/120/000
هتل ونوس اصفهان۳*:1/160/000
هتل شیخ بهایی ۳*:1/203/000

هتل ارگ محتشم۳*: 1/238/000
هتل خواجو ۳*: 1/277/000
مهمانسرای عباسی۵*: 1/467/000
هتل پارسیان کوثر۵*: 1/503/000

02175905000