تور هوایی قشم 3 شب و 4 روز ویژه 16 تیر 98

تور هوایی قشم

تاریخ ۱۶تیر ۴روزه

هتل نخل زرین: ۷۶۰/۰۰۰
هتل دیپلمات: ۷۷۰/۰۰۰
هتل بهشت: ۷۷۰/۰۰۰
هتل شمس: ۷۷۰/۰۰۰
هتل پرشین گلف: ۷۹۰/۰۰۰
هتل سان سیتی: ۷۹۰/۰۰۰

هتل کیمیا: ۸۰۰/۰۰۰
هتل رویال: ۸۱۵/۰۰۰
هتل ریحان: ۸۳۰/۰۰۰
هتل لوکس پرشیا: ۸۵۵/۰۰۰
هتل شهریار: ۸۸۵/۰۰۰
هتل ساحل طلایی: ۹۲۰/۰۰۰
هتل لوکس آتامان: ۹۲۵/۰۰۰
هتل آرتا: ۱/۰۶۵/۰۰۰

02175905000

تورهای لحظه آخری مرتبط