تور هوایی قشم 3 شب و 4 روز ویژه 4 خرداد 98

تور قشم هوایی

ورود ۴ خرداد
۳شب و ۴ روز
از تهران
پرواز صبح به عصر
هتل دیپلمات ۲* ۷۲۰تومان
سان سیتی ۳* تاپ ۷۷۰تومان
هتل شمس ۳* ۷۵۰تومان
ارمان ۳* ۷۱۵تومان
رویال 3* تاپ ۷۶۰تومان گشت و استقبال
هتل آرکا ۳* ۷۸۵تومان
هتل کیمیا۴ ۸۱۰تومان
خلیج فارس3 ۸۱۰تومان گشت،استقبال
آتامان 4 ۱۰۴۰ تومان گشت و استقبال

خدمات : صبحانه ،

tell:۰۲۱-۵۴۰۳۴۰۰۰
۰۹۳۸۴۰۳۷۷۴۳
داخلی 104
اتابکی

تورهای لحظه آخری مرتبط