تور هوایی مشهد ۲ و ۳ شب ویژه ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ مرداد ۹۸

تور هوایی مشهد مقدس ✈️✈️🕌🕌صبحانه و نهار و شام 🍔🍕🍟🍖🍤

هتل ۲🌟🌟 تاپ انقلاب
۲شب و ۳ روز 👇🏻👇🏻
رفت ۲۰- برگشت۲۲ = ۱٫۱۹۰٫۰۰۰
رفت۲۱ – برگش۲۳ = ۱٫۰۹۰٫۰۰۰
رفت ۲۲ – برگشت ۲۴ = ۱٫۰۹۰٫۰۰۰

۳شب و ۴ روز 👇🏻👇🏻
رفت۲۰ -برگشت ۲۳ =۱٫۳۲۰٫۰۰۰
رفت۲۱-برگشت ۲۴ =۱٫۲۹۰٫۰۰۰
رفت ۲۲-برگشت ۲۵ = ۱٫۳۲۰٫۰۰۰

هتل ۴🌟🌟🌟🌟 سارینا
۲شب و ۳ روز👇🏻👇🏻
رفت ۲۰ – برگشت ۲۲ = ۱٫۳۹۰٫۰۰۰
رفت ۲۱ -برگشت ۲۳ = ۱٫۳۷۰٫۰۰۰
رفت ۲۲ – برگشت۲۴ =۱٫۳۹۰٫۰۰۰

۳شب و ۴روز 👇🏻👇🏻
رفت ۲۰ – برگشت ۲۳ =۱٫۶۹۰٫۰۰۰
رفت ۲۱ -برگشت ۲۴=۱٫۶۸۰٫۰۰۰
رفت۲۲ -برگشت ۲۵ = ۱٫۶۷۰٫۰۰۰

۰۲۱۵۴۰۳۴۰۰۰ – داخلی ۱۰۲
۰۹۳۰۱۲۶۶۴۴۱ خانم علایی

تورهای لحظه آخری مرتبط