تور هوایی مشهد 2 و 3 شب ویژه 20 و 21 و 22 مرداد 98

تور هوایی مشهد مقدس صبحانه و نهار و شام

هتل 2 تاپ انقلاب
2شب و 3 روز
رفت 20- برگشت22 = 1.190.000
رفت21 – برگش23 = 1.090.000
رفت 22 – برگشت 24 = 1.090.000

3شب و 4 روز
رفت20 -برگشت 23 =1.320.000
رفت21-برگشت 24 =1.290.000
رفت 22-برگشت 25 = 1.320.000

هتل 4 سارینا
2شب و 3 روز
رفت 20 – برگشت 22 = 1.390.000
رفت 21 -برگشت 23 = 1.370.000
رفت 22 – برگشت24 =1.390.000

3شب و 4روز
رفت 20 – برگشت 23 =1.690.000
رفت 21 -برگشت 24=1.680.000
رفت22 -برگشت 25 = 1.670.000

02154034000 – داخلی 102
09301266441 خانم علایی

تورهای لحظه آخری مرتبط