تور هوایی مشهد 3 شب و 4 روز ویژه 14 تیر 98

تور هوایی مشهد

تاریخ ۱۴تیر ۳شب

هتل مشکات: ۷۴۵/۰۰۰
هتل آپارتمان غدیر: ۷۸۵/۰۰۰
هتل زیتون: ۷۹۰/۰۰۰
هتل ارم: ۷۹۰/۰۰۰
هتل آپارتمان یاران: ۷۹۰/۰۰۰
هتل آپارتمان آرمیا: ۸۲۰/۰۰۰

هتل اوتانا: ۸۶۰/۰۰۰
هتل هلیا: ۸۹۵/۰۰۰
هتل هرمس: ۹۳۰/۰۰۰
هتل گیتی: ۹۵۰/۰۰۰
هتل ارگ: ۹۹۰/۰۰۰
هتل مجلل سراج: ۱/۰۲۵/۰۰۰

02175905000

تورهای لحظه آخری مرتبط