تور هوایی مشهد 3 شب و 4 روز ویژه 18 تیر 98

تور هوایی مشهد

تاریخ 18 تیر 3شب

هتل زیتون: 970/000
هتل ارم: 970/000
هتل آپارتمان آرمیا: 1/000/000
هتل آپارتمان غدیر: 1/050/000
هتل آپارتمان کوثر: 1/050/000
هتل آپارتمان آلما: 1/050/000
هتل آپارتمان یاران: 1/100/000

هتل اوتانا: 1/100/000
هتل هلیا: 1/100/000
هتل هرمس: 1/110/000
هتل نیما: 1/150/000
هتل آفریقا: 1/170/000

02175905000

تورهای لحظه آخری مرتبط