تور هوایی مشهد 3 شب و 4 روز ویژه 23 تیر 98

تور هوایی مشهد

تاریخ 23تیر 4روزه

هتل زیتون: 950/000
هتل ارم: 950/000
هتل آپارتمان آرمیا: 990/000
هتل آپارتمان غدیر: 1/000/000
هتل آپارتمان کوثر: 1/010/000
هتل آپارتمان آلما: 1/030/000

هتل اوتانا: 1/060/000
هتل آفریقا: 1/070/000
هتل هلیا: 1/085/000
هتل هرمس: 1/095/000
هتل عماد: 1/300/000

02175905000

تورهای لحظه آخری مرتبط