تور وی آی پی مشهد 2 شب و 3 روز ویژه نوروز 98

 

تور وی آی پی مشهد ویژه نوروز

خدمات :رفت و برگشت با قطار ۵ستاره فدک .۲شب و ۳ روز اقامت در هتل ۳ستاره تاپ ملیسا
ترانسفر رفت و برگشت
سرویس به حرم

۱۲/۲۷ = ۹۲۰تومان
۱۲/۲۸ = ۱۰۵۰تومان بیزینس قطار
۱۲/۲۹ = ۷۹۵تومان
۰۱/۰۱ =۷۹۵تومان
۰۱/۰۲ = ۹۴۰تومان
۰۱/۰۳= ۷۸۰تومان
۰۱/۰۴ = ۵۹۰تومان
۰۱/۰۵ = ۵۹۰تومان

محدود

۰۲۱۵۴۰۳۴۰۰۰
۰۹۳۸۴۰۳۷۷۴۳
اتابکی داخلی ۱۰۴
@arameshsafar

تورهای لحظه آخری مرتبط