تور پاییزه نمایشگاه گوانگجو – مهر 97

7 شب اقامت
پرواز ماهان ایر
اقامت در هتل *5
(CAVAN HOTEL)
تاریخ های پروازی:
19 به 27 مهر
فقط 15.500.000تومان
20 به 28 مهر
فقط 16.000.000 تومان
22 به 30 مهر
فقط 15.600.000 تومان
24 مهر به 4 آبان
فقط 16.900.000 تومان
29 مهر به 7 آبان
فقط 15.500.000 تومان
1 به 9 آبان
فقط 14.500.000 تومان
3 به 12 آبان
فقط 14.900.000 تومان
8 به 16 آبان
فقط 13.000.000 تومان

راههای ارتباط با ما:
021-49193000
taisizparvaz.com
@tourearzan
taisiz_lastminute_tours