تور کوش آداسی 6 شب و 7 روز ویژه 15 و 17 شهریور 98

تورکوش آداسی ویژه 15,17 شهریور

پروازآسمان

6 شب و 7روز

4*LA SANTA MARIA (ALL) 6310
5*LADONIA ADAKULE (UALL) 7475
5*FANTASIA (ALL) 8670
5*ARIA CLAROS (ALL) 9230
5*SEALIGHT RESORT (UALL) 9120
5*AMARA SEA LIGHT (LAND) (UALL) 9820
5*SUNIS EFES ROYAL (UALL) 11475

0173852
01732539497
01732539402

 

تورهای لحظه آخری مرتبط